Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Η ΑΣΚΗΣΗ ΖΕΝ

12.20

Η πειθαρχία Ζεν πηγάζει από απέραντο σεβασμό προς τη ζωή.
Να μάθουμε το Ζεν σημαίνει να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε τον εαυτό μας σημαίνει να ξεχαστούμε, να ξεχαστούμε σημαίνει να βρούμε την πρωταρχική μας φύση, τη γαλήνη.
Το βιβλίο αυτό περιέχει τη θεωρία και ασκήσεις για το Ζεν, γραμμένα με εκπληκτικό τρόπο.